Výzkum a vývoj je nedílnou součástí společnosti DAP Services. Metodu barvových asociací a celý diagnostický systém neustále vyvíjíme a zdokonalujeme. Účastníme se mezinárodních výzkumných záměrů a vytváříme prostor pro nové aplikace diagnostického systému v různých odvětvích. Specializujeme se na aplikovaný výzkum.

AktuálněVědecko výzkumný projekt Knowmap (www.knowmap.cz) obhájil svou účelnost a náplň a v rámci celkového hodnocení dosažených výsledků oponenty a Ministerstvem školství mládeže a tělovýchovy uspěl podle zadání. KNOWMAP je projektem v rámci mezinárodního programu EUREKA (EU/5011/SC -http://www.eurekanetwork.org/project/-/id/5011) a zaměřuje se na účelné propojení moderních metod znalostního managementu a nejnovějších poznatků v oblasti využití psychodiagn [ ... ]

Diagnostická metoda barvových asociací kombinuje široce uznávané teorie asociací a barev. Jde o zcela jiný přístup k diagnostice i intervencím, než jak jej známe z klasického pojetí psychologie či psychiatrie. Technika barvových asociací je důsledně položena na neurobiologické rovině lidského mozku, je průběžně validována a zdokonalována.

Jedná se o objektivizovaný nástroj, který je schopen smysluplně a názorně pro odborníky z různých profesí i samotného příjemce služeb objasňovat jak strukturu, tak průběhy individuálního i skupinového myšlení, cítění, prožívání i seberealizačního chování.

Naše vize je být silnou mezinárodní společností, která je orientována na podporu partnerských organizací. Průběžně se orientujeme na inovaci a kultivaci diagnostické metody, kterou vlastníme. Metoda je využitelná v mnoha oblastech a zdaleka ne všechny jsou využity.

Aktivně se věnujeme exportu našich produktů na mezinárodní trhy a hledáme obchodní partnery, kteří nás na těchto trzích chtějí zastupovat a distribuovat naše produkty.

AktuálněDovolujeme si Vás pozvat na supervizi - Hloubkový snímek jednotlivce, která se bude konat 27.11. 2014 v Praze. Termín: 27.11.2014Místo: PrahaLektor: Jiří Šimonek sen.  Pro bližší inf [ ... ]


All rights reserved © DAP Services a.s.
Powered by Design Green Cat
Sledujte nás na Linkedin Twitter