HR procesy

HR Solution je online řešení pro komplexní práci s lidskými zdroji. Na jednom místě můžete pracovat s charakterovou diagnostikou pro veškeré HR procesy od výběru nových zaměstnanců, přes jejich adaptaci až po jejich rozvoj. Umožní vám také vytvářet nové týmy, virtuální týmy či vhlédnout do atmosféry ve vaši organizaci.


 

Atmosféra v organizaci

Získejte jiný pohled na atmosféru ve vaší firmě a její zlepšení a přeměření.

 

Určit a vyhodnotit organizační klima je prvním předpokladem k jeho zlepšení. A zlepšení atmosféry ve firmě má přímou souvislost se zvýšením motivace zaměstnanců.

Přicházíme s analýzou, interpretací a návrhem toho, jak ve firmě fungovat lépe a efektivněji.

TeamAir měří obecné klima v podniku na úrovni 11 dimenzí, ve kterých jsou porovnávány odpovědi respondentů s jejich pocity. Díky tomu je možné ve firmě identifikovat silné stabilizační prvky, na kterých je možno stavět, příležitosti, ohrožení a také destrukční prvky.


Výběr kandidátů

Vyberte si kandidáty, kteří poptávané pozici odpovídají také svým charakterem a vhodně doplní váš tým.

 

Při výběru nových zaměstnanců se vyplatí znát nejen jejich znalosti a zkušenosti v oboru, ale také jejich charakter. Jaké vlastnosti od nového zaměstnance požadujete či očekáváte? Má potřebné charakterové kvality i mentální nastavení pro danou pozici? Bude toto nastavení odpovídat atmosféře vaší organizace? Profily jednotlivce a skupiny vám poskytnou odpovědi na tyto otázky ještě dříve, než se s kandidátem potkáte osobně.  Několikanásobně tím zefektivníte proces náboru. Zatímco profil jednotlivce Vás seznámí s konkrétním kandidátem, profil skupiny ukáže, jaké je skutečné nastavení Vašich týmů a jak do nich nový kandidát může zapadnout.

 Profil jednotlivce vás důkladně seznámí s diagnostikovanou osobou. Najdete v něm údaje o charakteristice osobnosti, o konstruktivních typech chování, atmosféře vztahů, ve které se jedinec nachází, jeho ideálech, motivátorech, operátorech, stresorech i destruktorech. Odhalíte, jak funguje osoba ve stresu, či při změně.

 

 

Pochopení skupiny včetně jejich silných a slabých stránek nám umožňuje zvolit efektivní strategii správného vedení. Napoví také, jakou osobu potřebujeme přizvat do týmu, aby se změnily nějaké charakteristiky, které tým vykazuje. V profilu skupiny najdete například údaje o efektivitě pracovních procesů, o jednotlivých charakteristikách skupiny, atmosféře vztahů uvnitř skupiny.

 

Management týmů

Diagnostikujte osoby, tvořte z nich týmy a prorovnávejte je. Sestavte si ten nejlépe fungující tým.

 

Část Management týmů vám umožní hrát si s týmy tak dlouho, dokud nebudete s jejich složením spokojeni. Odeberte jednoho zaměstnance a zjistěte, jak se posunula výkonnost, komunikace nebo jiný parametr celé skupiny. Zkuste si po jednom přidat nové kandidáty do současného týmu a zjistěte, který více přispěje takovým skupinovým charakteristikám, které chcete. U každého vytvořeného týmu navíc uvidíte, jaký styl vedení by byl pro danou skupinu lidí vhodný.

Adaptace zaměstnanců

Jak nejlépe zapracovat nové zaměstnance? Podívejte se na jejich vnitřní potenciál a preference při učení a úkolování.

 

Odhalte současný vnitřní potenciál zaměstnance v oblastech charakteristiky osobnosti, sociálního chování, psychické stability a řídících schopností. Okamžitě zjistíte možnosti, kterých je schopen nový zaměstnanec využít při pracovní činnosti. Dále získáte doporučení pro vhodné úkolování a vedení zaměstnance i informace o tom, co jej v práci motivuje či brzdí.

 

Rozvoj zaměstnanců

Rozvoj zaměstnanců je velmi rozsáhlá oblast práce s lidskými zdroji, při které již nestačí techniky užívané při výběru a hodnocení zaměstnanců, ale je nezbytné přistoupit k systematické podpoře zaměstnanců, jejich rozvoje a spokojenosti. Takovým způsobem je možno udržet dlouhodobě personální zázemí firmy efektivně fungující a spokojené.

Softskillers v sobě kombinují mezinárodně uznávanou metodu měření měkkých dovedností s unikátním a na mezinárodní úrovni několikrát oceněným programem rozvoje měkkých dovedností manažerů a zaměstnanců. 

SOFT SKILLERS systematicky rozvíjí měkké dovednosti a tento rozvoj měří. Klienti tak mohou snadno posoudit výsledek!